ALGEMEEN

Milaboekjes (KvK 59059370) publiceert hier teksten, afbeeldingen en tekeningen die door Milaboekjes.nl zijn aangeleverd. Milaboekjes.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Milaboekjes.nl.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de site aangeboden teksten en afbeeldingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van Milaboekjes.nl kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Milaboekjes.nl.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s liggen bij Milaboekjes.nl.  Overname, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Milaboekjes.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten, afbeeldingen, tekeningen of foto’s anders aangegeven is. Overname van teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s op andere websites of gebruik in publicaties zal dan ook als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht.

BEN JE HET ERGENS NIET MEE EENS?

Laat het ons svp weten via e-mail: info[at]milaboekjes.nl