Privacyverklaring

Het is mogelijk dat Milaboekjes (de beheerder van deze site) bij het aanbieden van diensten informatie van jou als Milaboekjes-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’). We gaan zorgvuldig met de aan ons doorgegeven informatie en persoonsgegevens om. Hiervoor hebben we de volgende regels opgesteld waaraan wij ons als bedrijf houden. Ook bezoekers van onze websites mogen ons te allen tijde aan deze regels houden.

Het is mogelijk dat het aantal websites dat onder Milaboekjes valt in de toekomst wordt uitgebreid. Eventuele wijzigingen zijn op deze pagina terug te vinden. Milaboekjes adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Milaboekjes houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA is te vinden op http://www.ddma.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Milaboekjes is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Milaboekjes of haar partners nooit verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt invoeren. Voor veel van de diensten van Milaboekjes is het niet nodig om persoonsgegevens in te voeren, maar voor enkele diensten stellen we het invoeren van persoonsgegevens als voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Daardoor is het mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je ervoor kiest geen persoonsgegevens aan Milaboekjes te verstrekken. Je kunt zonder volledige registratie niet deelnemen aan de prijsvragen op de site.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Milaboekjes verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt door haar bezoekers. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van onze websites. Je hebt ons deze gegevens verstrekt doordat je bij één van onze diensten hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Het is ook mogelijk dat Milaboekjes de interessegebieden zelf afleidt uit het surfgedrag van haar bezoekers (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).

Omgaan met persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat Milaboekjes zeer zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Milaboekjes verwerkt je gegevens in de eerste plaats om diensten, producten en/of informatie aan te bieden die passen bij de interesses van de beoogde gebruikers. Bovendien kunnen we deze kennis gebruiken om bestaande diensten van Milaboekjes aan te passen aan de behoeften en wensen van de bezoekers van onze websites. Als het gaat om een betaalde dienst gebruikt Milaboekjes de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Milaboekjes de gegevens gebruikt om gericht (commerciële) aanbiedingen te doen of haar gebruikers te informeren over nieuwe diensten van Milaboekjes. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Milaboekjes vermoedt dat het bij de interesse van de geadresseerde aansluit of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, kan een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Milaboekjes je gegeven gebruiken om informatie aan te bieden die aansluit bij de interesse van de ontvanger. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Milaboekjes gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Aan derden

Milaboekjes werkt uitsluitend samen met een erkende e-mail marketingorganisatie: Mail Media, die aangesloten is bij de DDMA. Deze erkende e-mail marketingorganisatie biedt u een dienst die u met name van alle voordelen gebruik laat maken en die helemaal op u gericht is. Wilt u de Mail Media mailings niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven van deze mails van derden door in de betreffende nieuwsbrief af te melden voor dit type mail.

Het is mogelijk dat Milaboekjes op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Milaboekjes zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Milaboekjes kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Milaboekjes-diensten of om de rechten van Milaboekjes te beschermen.

Beheer

Milaboekjes is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Milaboekjes back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Milaboekjes uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Milaboekjes analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

User Content

Milaboekjes staat het posten van content door gebruikers in blogs, Facebook en Pinterest, forum et cetera toe, inclusief het publiceren van foto’s, commentaar en diversen. Alles wat door de gebruiker wordt gepubliceerd, wordt gezien als “user content”. De gebruiker behoudt hierdoor alle rechten op en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die geplaatst wordt op deze media.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Milaboekjes wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Milaboekjes vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Milaboekjes-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Milaboekjes computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Milaboekjes wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Milaboekjes met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info[at]Milaboekjes.nl. U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag Milaboekjes volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Milaboekjes dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Beeld

Bezoekers mogen materiaal niet downloaden voor andere doeleinden dan privé gebruik. Het herpubliceren, herdistribueren, reproduceren of op enkele andere wijze gebruiken van beeld is verboden.

Wijzigen van de privacyverklaring

Milaboekjes houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Milaboekjes adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.